Splošni pogoji poslovanja

OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

Uradno ime podjetja: Reakt, trgovina in komunikacije, d.o.o
Skrajšano ime podjetja: Reakt d.o.o
Naslov podjetja: Františka Foita 2, 3320 Velenje
Davčna številka: SI97628638
Matična številka: 3378055000
Transakcijski račun: Sberbank d.d.
IBAN: SI56 3000 0000 9944 670

O SPLETNI TRGOVINI

SPLOŠNE OPREDELITVE

GFashion je spletna trgovina, specializirana za prodajo oblačil in modnih dodatkov. Našo ekipo predstavljajo strokovnjaki s področja mode, ki imajo dolgoletne izkušnje na področju tekstila, oblačil, obutve in modnih dodatkov. Sodelujemo izključno z dobavitelji vrhunskih blagovnih znamk, ki vam zagotavljajo kvalitetne nakupe.

V vlogi prodajalca na spletni strani www.gfashion.si nastopa podjetje Reakt d.o.o, katerega osnovni podatki se nahajajo v razdelku O nas, v zavihku O podjetju. GFashion je spletna trgovina, preko katere je moč nakupovati različne tekstilne artikle, obutev, torbice in ostale modne dodatke. Akt prodajanja blaga (artiklov) preko spletne trgovine uvrščamo med sklepanje prodajnih pogodb na daljavo. Pogodba, sklenjena med prodajalcem in kupcem (uporabnikom), katere predmet je prodaja in nakup blaga, sklenjena preko te spletne trgovine na daljavo, je prodajna pogodba. Pri tem je potrebno poleg prodajalca, v vlogi katerega nastopa (kot že opredeljeno) Reakt d.o.o, opredeliti še kupca oziroma uporabnika. Kot uporabnika lahko opredelimo vsakogar, ki sprejme pogoje naročanja ter nakupovanja. Pogoje naročanja ter nakupovanja sprejme s tem, ko odda naročilo.

Naročilo lahko opredelimo kot zahtevek za nakup enega ali več določenih artiklov preko spletne trgovine s strani uporabnika. Naročanje izdelkov v spletni trgovini www.gfashion.si poteka vse dni v tednu, nepretrgoma (24/7), kar pomeni, da lahko opravite svoj nakup kadarkoli. Ob naročanju v spletni trgovini GFashion boste kot naročnik (uporabnik) morali navesti sledeče podatke: 1.) Veljavni e-poštni naslov; 2.) Ime in priimek; 3.) GSM številko; 4.) Naslov za dostavo blaga in izdajo fakture. Pomembno je, da so navedeni podatki kupca pravilni, popolni in ažurni, saj v nasprotnem primeru naročila ni mogoče izvesti in bo preklicano.

Postopek naročanja se začne pri izbiri željenega artikla oz. željenih artiklov. Artikle lahko iščete znotraj različnih kategorij ali pa se poslužite različnih možnosti iskanja. Pri vsakem artiklu je navedena cena v EUR, ki vključuje DDV, poleg tega pa se pri vsakem artiklu nahajajo osnovni podatki o artiklu, ki omogočajo lažjo predstavo o artiklu ter posledično omogočijo lažjo odločitev za premišljeni nakup.

Ko najdete artikel iz naše spletne trgovine, ki ga želite naročiti, ga je potrebno najprej dati v košarico. To storite tako, da kliknite na gumb "V košarico". Vsi izdelki, ki so prikazani na naši spletni strani, so na zalogi. V košarico lahko dodate več izdelkov in jih brez težav tudi odstranite iz nje. To storite tako, da kliknete na gumb "X" ob izdelku, ki ga želite odstraniti iz košarice. Ko z nakupovanjem zaključite, je potrebno klikniti na gumb "Na blagajno".

Po uspešno oddanem naročilu boste prejeli potrditev oddanega naročila na e-poštni naslov, ki ste ga navedli. Naročilo se shrani v elektronski obliki na strežniku ponudnika in je dosegljivo kupcu na sedežu podjetja. Kupec ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine www.gfashion.si in da se z njimi strinja.

Delovni čas svetovalcev spletne trgovine www.gfashion.si je vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 09.00 in 16.00 uro.

Pridržujemo si pravico do napak ter sprememb v cenah in besedilu.

CENE

Vse cene na naši spletni strani GFashion so izražene v eurih (EUR) in vključujejo DDV.

Akcijske ponudbe so veljavne do razprodaje zalog.

ODSTOP OD POGODBE IN ZAMENJAVA ARTIKLOV

Skladno z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je edino neposreden strošek vračila blaga (strošek pošiljanja).

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo naše podjetje vrnilo vsa opravljena plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik razne, če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Podjetje bo plačilo vrnilo takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 8-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Zahtevek se v navedenem roku pošlje na e-naslov info@gfashion.si

V kolikor se odločite, da boste kupljeno blago vrnili ali zamenjali, ga pošljete nazaj in poslali vam bomo drug artikel (v primeru menjave). V tem primeru boste morali pokriti strošek pošiljanja pri vračanju pošiljke, kakor tudi strošek ponovnega pošiljanja novega blaga. Uporabnik ne krije sam stroškov pošiljanja v obe smeri v primerih, ko do zamenjave blaga pride zaradi napake na strani spletne trgovine. Kadar uporabnik želi zamenjati ali vrniti izdelek, lahko to stori preko katerekoli navadne ali hitre pošte na svoje stroške.

V primeru vračila novega artikla mora stranka vrnjenemu blagu priložiti tudi izpolnjen Obrazec za vračilo novega artikla.

V kolikor si želite postopek vračila artikla olajšati oziroma skrajšati predlagamo, da se zglasite v eni izmed naših poslovalnic v Velenju ali Zagrebu in naše prodajalke vam bodo prijazno svetovale in pomagale pri postopku vračila/menjave artikla.

V tem primeru vam ni treba izpolnjevati tega obrazca, temveč se samo z računom ter artiklom, ki je predmet vračila oziroma menjave, zglasite v eni izmed naših poslovalnic.

Vračilu reklamiranega blaga je stranka dolžna (poleg blaga ki je predmet reklamacije) priložiti tudi original račun ter izpolnjeni Reklamacijski obrazec.

V kolikor si želite postopek reklamacije olajšati oziroma skrajšati predlagamo, da se zglasite v eni izmed naših poslovalnic in naše svetovalke vam bodo prijazno svetovale in pomagale v postopku reklamacije. V tem primeru ne potrebujete izpolnjevati reklamacijskega obrazca, temveč se samo z računom ter artiklom, ki je predmet reklamacije, zglasite v eni izmed naših poslovalnic.

Pri zamenjavi izdelka se lahko stranka odloči ali za zamenjavo določenega izdelka za enak izdelek, ki je brez napak(e), ali pa za drug izdelek drugačne velikosti, barve. Opcijsko ima stranka tudi možnost, da se odloči za vračilo kupnine.

V primeru, da ima nov izbrani zamenjani izdelek višjo ceno, je potrebno razliko (v primeru višje cene zamenjanega artikla) v ceni novega artikla doplačati. Lahko se izbere tudi dva izdelka za isto ceno. Stranka je upravičena do povrnitve razlike, kadar je cena novega izdelka nižja od cene, ki jo je stranka že plačala.

Pri prekinitvi pogodbe se v primerih, ko je stranka že plačala naročilo, le-tej povrne celotna kupnina za vrnjeno blago na navedeni bančni račun v rokih, navedenih v prvem odstavku tega razdelka. V primerih, ko blago ni vrnjeno skladno s predpisanimi zahtevki ter roki, ki so predpisani in so navedeni na naši spletni strani, se prenehanje pogodbe ne izvede.

Stvarna napaka

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku. Kupec nam mora hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov. Za prijavo stvarne napake pišite na info@gfashion.si

Uporabniki se lahko v primeru nejasnosti v zvezi z vračilom, menjavo ali reklamiranjem blaga vselej obrnejo na prodajalca na tel.: +386 (0) 41 72-1923 (vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 09.00 in 16.00 uro) ali po elektronski pošti na naslov: info@gfashion.si

PRITOŽBE IN SPORI

Skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva potrošnikov ima GFashion vzpostavljen učinkovit sistem obravnave pritožb. V primeru težav se kupec lahko vselej z nami poveže telefonsko ali po pošti; v primeru pritožbe lahko le-to odda po elektronski pošti. Vsi potrebni kontaktni podatki se nahajajo na naši spletni strani v razdelku O nas. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Kupec bo po poslani pritožbi, s strani GFashion, v 5-ih delovnih dneh od prejetja le-te, prejel potrdilo o prejetju pritožbe in nato v nadaljnjih 8-ih dneh tudi obvestilo o poteku obravnave/postopka. Po naših najboljših močeh si bomo prizadevali morebitne spore rešiti sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča oziroma dosežena, je za reševanje sporov med ponudnikom (GFashion) in kupcem pristojno sodišče v Celju.

Za vsa razmerja ter pravice in obveznosti, ki niso opredeljene posebej na naši spletni strani, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Skladno z obvezo ponudnikov, ki se ukvarjajo s spletno prodajo ali spletnimi storitvami, objavljamo v tem razdelku tudi elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (Enotno vstopno točko za potrošnike, ustanovljeno na podlagi Uredbe 524/2013/EU za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev med potrošnikom s prebivališčem in ponudnikom s sedežem v Evropski uniji), in sicer https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

ZASEBNOST

GFashion spoštuje zasebnost svojih uporabnikov, ter v okviru tega njihovo/vašo pravico do zaupnosti in zasebnosti osebnih podatkov. Zavezujemo se k varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih kot uporabnik registrirate. Osebni podatki se registrirajo prostovoljno, obdelujejo in shranjujejo pa se v skladu z zakonsko določenimi pravili. Osebne podatke zbiramo z namenom, da se lahko učinkovito, ažurno ter korektno odzovemo na potrebe potrošnika in vključujejo: kreiranje profila, obdelavo naročila, zagotavljanje dostopa do določenih funkcij spletne trgovine, naročilo na e-novice, registracijo za morebitne dogodke in/ali nagradne igre, ki jih organizira in so v izvedbi GFashion ter za morebitna sodelovanja v lastnih spletnih raziskavah in forumih o tržnih dejavnostih.

GFashion zagotavlja varnost podatkov, ki jih uporabniki pošiljajo v okviru elektronskih postopkov. Vsak uporabnik ima dostop do svojih osebnih podatkov, katere si lahko po želji ažurno ureja; svoje podatke lahko popravlja, spreminja in izbriše v okviru profila, katerega si odpre ob prijavi v spletno trgovino GFashion. Podatki uporabnika bodo shranjeni skladno s potrebami za zagotavljanje storitev kot to zahteva zakon. Po koncu tega roka bodo uporabniški podatki izbrisani.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Reakt d.o.o. je Mitja Gavriloski, dosegljiv preko elektronske pošte: info@gfashion.si ali telefona: +386 (0) 41 72-1923

KONTAKTI Telefon: +386 (0) 41 72-1923
E-mail: info@gfashion.si

DOSTAVA IN PLAČILO

DOSTAVA

GFashion za dostavo paketov na dom uporablja storitve podjetja Pošta Slovenije - paketna distribucija.

Lahko pa preko gfashion.si naročene izdelke pomerite in dvignete v poslovalnici v Velenju (CLICK & PICK UP).

CLICK & PICK UP

Pomeni, da izdelke naročite na spletu, prevzamete in plačate pa v poslovalnici V Velenju.

Želene izdelke izberete preko spleta. Nato pa jih prevzamete v poslovalnici Velenju. To vam omogoča, da izdelke v trgovini prevzamete in pomerite. Tako preprosto in enostavno.

ROK DOSTAVE IN CENA

Ob prejemu naročila s strani uporabnika, spletna trgovina začne procesirati naročilnico. Uporabnik bo dobil povratno elektronsko sporočilo, ki potrjuje, da je njegovo naročilo uspešno sprejeto.

Dostava je možna zgolj znotraj Slovenije je predvidena najkasneje drugi delovni dan od prejetega naročila.

GFashion uporablja za dostavo pošiljk in paketov storitve podjetja Pošta Slovenje - paketna distribucija, katerega običajni delovni čas dostave je vsak delovnik med 08.00 in 16.00 uro.

Ob nedeljah in praznikih se dostava naročenih izdelkov ne izvaja.

Dostava bo opravljena na naslov, ki ga bo določil uporabnik.

Strošek navadne dostave (katera je v domeni kupca) je 4€.

Pri naročilih nad 50€ je dostava brezplačna!

NAČIN PLAČILA

Naročene izdelke se plača po povzetju - plačilo se izvrši ob prevzemu naročenega blaga.

KONTAKTNI PODATKI ZA PODPORO STRANKAM

V kolikor boste naleteli pri nakupu na težavo, se lahko obrnete na naše svetovalce bodisi po telefonu bodisi po elektronski pošti. Naše poslanstvo je zadovoljen kupec, zato bomo storili vse, da bo Vaš nakup v spletni trgovini GFashion prijetna izkušnja, h kateri se boste vsakič znova vračali z veseljem in zadovoljstvom.

Pokličete nas lahko na +386 (0) 41 72-1923 vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 09.00 in 16.00 uro ali pa pošljite e-pošto na naslov info@gfashion.si in potrudili se vam bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času.

ZAMENJAVA ALI VRAČILO BLAGA

Spoštovana stranka, vam ne ustreza velikost, kroj, material ali želite izdelek reklamirati?

Če blago reklamirate, mora biti čisto, higiensko neoporečno in ustrezno zapakirano. Blago ne sme biti nošeno. Mora biti v nepoškodovanem pakiranju z originalnimi etiketami do 14 dni od dostave. Pošljite ga nazaj prek Pošte Slovenije, priporočeno, brez plačila ob povzetju. V paket dodajte spremno pismo z vašimi zahtevi na naslov:

Naslov za zamenjavo ali vračilo:

REAKT d.o.o.,
Šaleška cesta 1
3320 Velenje
POMEMBNO Prosimo, da pošljite obvestilo na info@gfashion.si najkasneje do 14 dni od prevzema blaga, tudi če izdelki niso bili nošeni, oprani ali drugače spremenjeni in nazaj zapakirate originalno etiketo.